Ariadna Rodríguez Masià

Inkarga

naming / identitat / app / web

Inkarga es presenta com una eina que posa en contacte transportistes i càrregues de forma instantània. La mercaderia adquireix un paper primordial i tota la idea de la identitat gira al seu voltant. Sense mercaderia no caldrien transportistes i, sense cap dels dos, Inkarga no tindria sentit.