Ariadna Rodríguez Masià

De la muntanya al plat

Disseny editorial que recull, revisa i combina les propietats bàsiques i les característiques culinàries d'algunes plantes que trobem a la Serra del Montsià.

 
 

La publicació està acabada amb un cosit a mà i s'acompanya amb una funda de sac.